Golf Networking Tour 2017

Karlovy Vary

Spa Golf Cup 15.09.2017

Pořadatelé:

 • .

Partneři:

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

Propozice

Hrací systém a kategorie

 • Turnaje jsou organizovány podle pravidel ČGF a místních pravidel jednotlivých golfových klubů, s kanonovým startem
 • Hráči jsou rozděleni do 4 soutěžních kategorií podle HCP: 0-12, 12,1-24, 24,1-36, 37-54.
 • Hraje se systém Stableford, s úpravou HCP.

Odpaliště

 • muži – žlutá, ženy – červená

Soutěže

 • Turnaj má vložené soutěže: longest drive a nearest to pin, popř. doplněné o soutěž „hole in one“.

Catering

 • catering je zajištěn po celý den (snídaně, svačina do bagu, závěrečný raut).

Účast

 • Podmínkou účasti je platná registrace u ČGF (aktivní HCP) nebo jiné národní golfové asociace.
 • Přihlášení do každého turnaje je možné pouze na základě potvrzení pořadatelem zaslané pozvánky.
 • K přihlášení je nezbytné uvést jméno a příjmení, registrační číslo, HCP. V případě nedodání těchto údajů nebude hráč zařazen do turnaje.

Obecná pravidla

 • Všechny turnaje se hrají podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel daného hřiště na úpravu HCP.
 • Hlavní rozhodčí turnaje je určen po dohodě s provozovatelem hřiště a klubem.
 • V rámci této tour bude kladen důraz na plynulost hry, resp. pomalá hra bude trestána dle soutěžního řádu.
 • Hráči jsou povinni být na startu 10 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
 • Hráči jsou povinni přesvědčit se, z jakého odpaliště hrají. Bude-li hráč přistižen, že hraje z jiného odpaliště, než je uvedeno v propozicích turnaje, bude diskvalifikován.
 • Ve dnech konání turnaje je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.
 • Používání optických dalekohledů a laser zaměřovačů pro určení vzdáleností na hřišti není povoleno.
 • Autíčka jsou povolena pouze hráčům, kteří předloží lékařskou zprávu – výjimku uděluje organizátor v součinnosti s provozovatelem hřiště a klubem.
 • Výsledky jednotlivých kategorií jsou slavnostně vyhlašovány po každém turnaji samostatně.
 • Pokud hráč, který se umístil na stupni vítězů, není přítomen slavnostního předání cen, automaticky o výhru přichází a výhra se postupuje hráči, který se umístil v pořadí hned za ním. Není možno jmenovat ani zástupce, který by cenu převzal.
 • Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže, dále si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zrušit.